EFT

EFT je úžasná technika, která je nás během relativně krátké chvíle schopna osvobodit od starých a nefunkčních emocionálních vzorců (Emotional Freedom Techniques).  Vychází z tisíce let starých poznatků o meridiánech, energetických drahách na našem těle, z akupunktury, také z kineziologie a psychologie. Říká se jí také energetická psychologie. Podobně jako homeopatie pracuje s naším energetickým systémem a nepodléhá zákonům 3D, tedy neexistuje pro ní čas, může se vrátit kamkoli v čase, jako kdyby se to stalo včera. Od homeopatie se liší jak v metodě tak v účinku. EFT je technika ťukání na několik bodů v oblasti obličeje, hrudníku a rukou, tyto body jsou výstupy hlavových nervů a průsečíky energetických drah na těle, a doprovází jej tzv. afirmace. Ty se vždy zaměří pouze na jeden problém, ať fyzický nebo psychický. Po jedné terapii se daný uzel rozvolní a dochází k odstranění toho konkrétního problému. Afirmace jsou důležité, čím větší zkušenost terapeut má, tím lépe afirmaci frázuje. U některých lidí trvá poťukávání pár minut, u některých půl hodiny, než se dostaví výsledek. Jak rychle se blokace uvolní závisí na různých faktorech.

Homeopatická léčba oproti tomu probíhá tak, že podáním pouze jednoho léku působí na všechny úrovně naší bytosti najednou, čili řeší nejen fyzické potíže, ale i psychické, vše zároveň. A neřeší pouze jednu – každý homeopatický lék má ve svém obraze mnoho symptomů jak fyzických tak emočních i mentálních, a pokud je pacient prožívá, lék mu je schopen pomoci odstranit všechny najednou (např. u jednoho léku se najednou léčí migréna, nausea, menses, klaustrofobie, křečové žíly a neustálý smutek, u jiného další kombinace symptomů, atd.). Pro homeopatii taktéž neexistuje lineární čas, pomáhá řešit problémy nejen aktuální ale i ty, které jsme prožívali před narozením,  nebo třeba i v minulých životech.

Metodu EFT pužívám v případech, kdy vím, že pouhým rozhovorem se nedostanu k jádru problému, nebo když je tento rozhovor nemožný (např. u psychotických stavů).

Příklady použití metody EFT v mé praxi:

Paní, 34 let, náhle ztratila mléko a nemohla dál kojit. Byla z toho smutná, neustále plakala, měla starost o miminko, nikdo jí nebyl schopen uklidnit, bála se, že už se  jí mléko nevrátí. Čím déle stav trval, tím hůř na tom byla psychicky. Prošli jsme si pár koleček EFT a do pár hodin se jí mléko zase spustilo.

Paní, 30 let, navštěvovala jakési spirituální kurzy, kde se dozvěděla, že do 24 hodin zemře. Tuto informaci nesla jako ortel, vůbec o ní nepochybovala, byla úplně mimo sebe, nedalo se s ní nic dělat, jakékoli vysvětlování nepomáhalo. Nacházela se v jakémsi stavu psychozy, třásla se, byla jí zima, nemohla mluvit, atd. Jedině EFT mohla obejít mysl a řeč a odvést skvělou práci na energetické rovině. Paní se dodnes těší dobrému zdraví a na kurzy přestala chodit.